Sunday Dec 21

Предмет на дейност

Рехабилитация, лечение и профилактика на стреса, неврологичните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания и диабет.

Клинични пътеки

Задължителни документи, които трябва да носят пациентите, лекуващи се по клинична пътека:

- лична карта;
- направление за хоспитализация (форма 7) издадена от личния лекар;
- лична амбулаторна карта (ЛАК) :
- рецептурна книжка (ако има такава);
- решение на ТЕЛК, ако има такова:
- финансов документ (фискален бон) доказващ, че е платена потребителска такса за годината в друго болнично заведение.
- служебна бележка, че лицето е медицински специалист
- резервация за лечебното заведение.
- ако пациентът не може да се самообслужва изискваме придружител (касата не му поема разходите)

Конкретни документи за отделните клинични пътеки:

ПЪТЕКА № 237 - ЛЕЧЕНИЕ II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА:

ДИАГНОЗИ:
- исхемичен инсулт:
- мозъчен кръвоизлив:
- множествена склероза:
- болест на Паркинсон:
- последици от травми на главата или гръбначния мозък. Изискваме пациентът да се е лекувал в болница за активно лечение и да носи епикриза за това, подпечатана в съответното лечебно заведение.

 

ПЪТЕКА № 241 - ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

ДИАГНОЗИ:

- диабетна полиневропатия:
- невралгия на троичния нерв /тригеминуса:;
- увреждания на лицевия нерв /'т.н. парализа на Бел, лицева пареза
- плексит - брахиален и лумбосакрален;
- мононеврити на ръка и крак:
- полиневрит на Гилен-Баре;
- наследствени невропатии:
- притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, (т.н. дископатии) и при спондилоза (т. н. шипове):

към гореизброените задължителни документи, пациентът трябва да носи следните конкретни такива:
Електромиография - оригинална (ЕМГ) за съответните нерви с давност до 4 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис: "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА", подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 4 месеца до приема.
- еппкриза от болница за активно лечение (ако има такава)
- рентгенографии
- при дископатии и спондилози /давност 1 месец/ придружени с оригинален рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение.

ПЪТЕКА № 244 - ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ.

ДИАГНОЗИ:
- ревматоиден артрит - всички форми - задължително епикриза;
- ревматоиден бурсит:
- коксартроза;
- гонартроза:
- анкилозиращ спондилит;
- увреждане на междупрешлените дискове - с радикулопатия:
- фрактури на гръбначния стълб, горен крайник, долен крайник;
- изкълчване и навяхване на горен и долен крайник;
- травма на мускул или сухожилие на ръка и крак:


Необходими конкретни документи:
- епикриза за това заболяване от болница за активно лечение (ако има такава). При изкълчване, навяхване и трявми на крайници и мускули епикризата е задължителна.
- рентгенографии - с давност 1 месец, придружени с оригинален рентгенов фиш, описание на рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение;
- оригинална електромиография /ЕМГ/, с давност до 4 месеца при заболявания и на гръбначния стълб при анкилозиращ спондилит и увреждане на междупрешленовите дискове с радикулопатии. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис: "ВЯРНО С ОРИГИНАЛА", подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 4 месена до приема.

Пътека № 238 – Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

- за 7 дневен престой- до 6 месеца след оперативно лечение.

Изискване: Епикриза.

Пътека № 239 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия ЛАС.

Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

Пътека № 243 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на Периферна нервна система.

Диагноза: парализа на РБ, на Клумпке, диафрагмалния нерв, родови травми на раменния сплит и дръги отдели на Периферната нервна система.

Изискване: Епикриза от предхождащо болнично лечение.

Честота на прием по клинична пътека - еднократно годишно!!!

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, за лечебното заведение се преустановява приема на пациенти.

Резервацията трябва да бъде потвърдена в 10-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира. Ако пациентът не постъпи до обяд за лечение на датата посочена в резервацията, губи правото си за настаняване. Резервацията е безплатна.

Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден и, в случай че не са освободени и не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доброволно доплащане за храна в размер па 5лв. дневно.

За стая с тераса се заплаща допълнително по 6лв на легло на ден.

Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по 8 клинични пътеки:

Пътека № 237- Лечение и рехабилитация на болести на Централната нервна система

Пътека № 241 –Лечение и рехабилитация на болести на Периферната нервна система

Пътека № 244 – Лечение и рехабилитация на болестите на Опорно-двигателния апарат

Пътека № 238 – Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

Пътека № 239 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия ЛАС

Пътека № 243 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на Периферна нервна система

Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки

Изтегли бланка за резервация по клинична пътека

 

Медицински услуги

Медицински услуги

балнеолечение
- минерални вани
- тангентори
- подводна гимнастика
- лечебни басейни

физиотерапия
- лечебна физкултура
- лечебен масаж
- парафинолечени