Monday Feb 08

Предмет на дейност

Рехабилитация, лечение и профилактика на стреса, неврологичните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания и диабет.

Клинични пътеки

Задължителни документи, които трябва да носят пациентите, лекуващи се по клинична пътека: -лична карта;

-направление за хоспитализация /форма 7/;

-лична амбулаторна карта /ЛАК/;

-рецептурна книжка /ако има такава/;

-решение на ТЕЛК, ако има такова;

-финансов документ /фискален бон/ доказващ, че болният е платил потребителска такса за годината в друго болнично заведение;

-служебна бележка/удостоверение/, че лицето е медицински специалист;

-резервация за лечебното заведение;

-ако пациентът не може да се самообслужва - изискваме придружител /за придружителя, касата не поема разходите/;

-документ от бюрото по труда/ако пациента е безработен/.

Конкретни документи за отделните клинични пътеки:

ПЪТЕКА № 237 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА  ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА: ДИАГНОЗИ: - исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза, болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

Показания за приемане са:

-изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи

-изразен дискоординационен синдром;

-паркинсонов синдром не се приемат болни само с латентна хемипареза и световртеж.

Изискваме пациентът да се е лекувал в болница за активно лечение и да носи епикриза за това, подпечатана в съответното лечебно заведение. За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месецa от инсулта /нов пристъп на множествена склероза/ до 2 пъти в годината. Останалите заболявания са със срок до 9 месеца от дехоспитализацията от ЛЗБП и имат право да постъпят за рехабилитация веднъж годишно.

ПЪТЕКА № 241 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА  ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА: ДИАГНОЗИ: - диабетна полиневропатия отпада от заболаванията лекувани по КП, увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

Задължителни документи:

- епикриза от БАЛ /ако има такава/ с давност 6 месеца от пролежаването. При липса на такава – етапна епикриза от лекар специалист невролог или от ОПЛ след консултация със невролог;

- Електромиография-оригинална /ЕМГ/ за съответните нерви с давност до 6 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 6 месеца до приема

- КАТ или ЯМР с давност до 24 месеца при данни за коренчева компресия /не са задължителни/.

ПЪТЕКА № 244 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ. ДИАГНОЗИ: -ревматоиден артрит – всички форми – задължително епикриза с давност до 6 месеца; ревматоиден бурсит, коксартроза, гонартроза, анкилозиращ спондилит, увреждане на междупрешленните дискове с радикулопатия. При фрактури на гръбначен стълб, горен крайник, долен крайник, изкълчване и навяхване на горен и долен крайник, травма на мускул или сухожилие на ръка и крак /епикриза от болница до 1 месец след дехоспитализация, в която е описана необходимостта от ранна рехабилитация/;

Необходими конкретни документи:-епикриза за това заболяване от болница за активно лечение до 6 месеца от пролежаването /ако има такава/.

-рентгенография, или КАТ или ЯМР – с давност 24 месеца, придружени с оригинален рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение. При артрозна болест описанието на ренгенографията трябва да бъде със степен 3 или 4 по скалата на Kellgren-Lawrence за изменение при артрозна болест;

-оригинална електромиография /ЕМГ/ с давност до 6 месеца, задължителна при заболяване на гръбначния стълб, /при анкилозиращ спондилит, спондилоза и увреждане на междупрешленовите дискове с радикулопатии/. Ако ЕМГ е препис от болнично лечение, трябва да бъде заверена с надпис:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение, и пак да е с давност 6 месеца до приема

- етапна епикриза от ОПЛ или лекар специалист. Ако етапната епикриза е от ОПЛ, тя трябва да бъде направена след консултация от лекар специалист.

- Лечение по КП 244 - един път годишно. При условие, че пациентът се е лекувал по КП 244 и в рамките на същата година е получил травма с фрактура или е направил алопластика на става, може да бъде лекуван повторно по тази КП. При наличие на решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност с основна диагноза увреждане на опорно-двигателния апарат не се изисква представяне на образно изследване.

ПЪТЕКА № 238 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА- за 7 дни. Лечение от 1 месец до 12 месец след прекаран инфаркт на миокарда. Доказва се с епикриза от болничен престой.

ПЪТЕКА № 239 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ-за 7 дневен престой – от 1 месец до 24 месеца след оперативно лечение.

Изискване: епикриза.

ПЪТЕКА № 236-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ. Л А С. Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

ПЪТЕКА № 243 – ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА.

ДИАГНОЗА: парализа на РБ, на Клумпке, на диафрагмалния нерв, родови травми на раменния сплит и други отдели на периферната нервна система /до 18 годишна възраст/.

ИЗИСКВАНИЯ: епикриза от предхождащо болнично лечение

Честота на прием по клинична пътека – еднократно годишно.

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, се преустановява приемът на пациенти в лечебното заведение.

Настоящата резервация трябва да бъде потвърдена в 10-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира.

Ако пациентът не постъпи за лечение до 10 часа на датата, посочена в резервацията, губи правото си за настаняване.

Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доплащане на храна по 5.00 лв. на ден по желание.

За луксозна стая / с тераса/ се доплаща 6.00 лв. дневно на човек по желание.

Управител МБДПЛР"Св.Богородица"ЕООД Нар.бани
/Д-р Ат. ТИЛЕВ/

Внимание!

Има промяна в условията на приемане за лечение по клинични пътеки в МБДПЛР“Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани!!! Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки

Болницата има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:

Пътека № 237- Лечение и рехабилитация на болести на Централната нервна система

Пътека № 241 –Лечение и рехабилитация на болести на Периферната нервна система

Пътека № 244 – Лечение и рехабилитация на болестите на Опорно-двигателния апарат

Пътека № 238 – Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

Пътека № 239 – Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия ЛАС

Пътека № 243 – Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на Периферна нервна система

Вижте повече информация за лечение по клинични пътеки

Изтегли бланка за резервация по клинична пътека

 

Медицински услуги

Медицински услуги

балнеолечение
- минерални вани
- тангентори
- подводна гимнастика
- лечебни басейни

физиотерапия
- лечебна физкултура
- лечебен масаж
- парафинолечени